Castrol – kommunikation til alle markeder i Norden

Castrol er en specialvirksomhed for frem-stilling af smøreolier, grundlagt i England i 1899 og i dag en del af BP.

 

Vi har arbejdet med Castrol i mange år og har bl.a. fungeret som en af de kreative workshops, man har brugt i Nordeuropa til udvikling og tilretning af diverse kampagner.

 

Det nordiske hovedkontor er i dag placeret i Stockholm, og hovedparten af aktiviteterne er tilretning af marketing- og kommuni-kationsmaterialer til de nordiske lande. Bl.a. til brug for transportbranchen, som i disse tider er hårdt trængt.

 

Castrols projekt er ikke kun at sælge produkter, men at supporte kunderne med knowhow. Det indebærer en mængde oversættelser og tilretninger af analyser, online træningsprogrammer, informations-materialer osv.