Vision for Næstved Ny Museum

Visioner kan skabe forandringer, og bestyrelsen i Næstved Museum har en sådan vision: At skabe et nyt, samlet historisk center, som samtidig kan blive en attraktion for byen og hele det sjællandske opland – i en tid, hvor der sker fraflytning af store, markante institutioner fra området.

 

Og i en tid, hvor de kulturpolitiske krav er trukket skarpt op: Kultur til alle, komme brugerne i møde osv. Visionen er fostret af ildsjælene i bestyrelsen, men den skal også tændes hos fonde, kommuner, styrelser og mæcener, før det kan lykkes at få tilsagn om de 100-150 millioner kr., det vil koste at realisere projektet.

 

Som middel til at komme videre har vi sammen med bestyrelsen udarbejdet en folder, der beskriver visionen, samt et mere konkret Prospekt for byggeriets udformning, funktioner m.v.